Kriekenboomsage

150 jaar geleden stond Schaarbeek bekend om zijn Krieken. Helaas is het een traditie die door de snelle verstedelijking verloren is gegaan. Hier en daar zijn brouwerijen opnieuw begonnen om met deze kriekenvariëteit het Kriekenbier te brouwen. Jammer genoeg komen deze Schaarbeekse Krieken niet meer uit Schaarbeek maar in het beste geval uit het Pajottenland of van ver over de landsgrenzen. Het idee om terug Schaarbeekse Krieken in Schaarbeek te oogsten bestond al jaren maar nu is de kogel door de kerk. Een groep enthousiastelingen geven het idee dagelijks meer vorm.
De kern van het plan bestaat erin dat de inwoners van Schaarbeek een kriekenboom adopteren en deze verzorgen. We organiseren jaarlijks 2 tot 3 ontmoetingsmomenten. Dit kan een feest zijn, workshops of doe-activiteiten maar hebben als gemeenschappelijk doel het netwerk binnen Schaarbeek te versterken d.m.v. van een eeuwenoude traditie. Deze activiteiten worden uitgewerkt door de Kriekenwacht.

Info: kriekenboomsage@gmail.com