Gemeenschapsforum

Schaarbeek Salon

Het gemeenschapsforum bundelt alle activiteiten die als doel hebben rechtstreeks in dialoog te gaan met Schaarbekenaars en te polsen naar wat er leeft in onze gemeente.

'Schaarbeek Salon' maakt hier deel van uit: we nodigen interessante sprekers uit rond thema’s die iedereen aanbelangen. Na iedere toelichting is er ruimte voor vragen en uitwisseling en klinken we samen op Schaarbeek! Deze avonden worden georganiseerd in het kader van het participatietraject van het cultuurbeleidsplan.

Ideeën? Laat het ons weten!