UB29

Een muziektheatervoorstelling over de zinking van de duikboot UB29. TG Vagevuur & Brussels Experimental > Koen Boesman en Peter Spaepen

Dinsdag 19/03/2019 om 20u in de Kriekelaar!

Video: 

The making of duikbootopera UB-29