Vacature: Kinder - en jeugdwerker De Kriekelaar

Date de publication: 
Mercredi, 4 novembre 2020 - 11:35

Zin om speelweken en wekelijkse activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren?

Als kinder- en jeugdwerker ben je mee verantwoordelijk voor de werking van kinderwerking Dada en het verbreden van het netwerk rond de kinderwerking. Je coördineert de organisatie van de speelweken en de (kinder)activiteiten van GC De Kriekelaar (Schaarbeek). We verwelkomen je graag in ons team! Soliciteer voor 17/11

− Je bedenkt nieuwe concepten, projecten en activiteiten en werkt deze uit voor de kinderen jeugdwerking.
− Je organiseert familie-events.
− Je stuurt één medewerker aan die je opvolgt en evalueert.

− Je legt gemakkelijk contacten met buurtbewoners, gebruikers, partners … Je gaat actief
op zoek naar bestaande (in)formele netwerken. Je overlegt regelmatig met de
verschillende lokale partners in functie van de kinder- en jeugdwerking.
− Je werft actief deelnemers, monitoren en cursisten voor alle activiteiten van Dada.

− Je neemt actief deel aan regionaal en hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader
van de ontwikkeling van de regionale en bovenlokale jeugdwerking.
− Je rapporteert over de inhoudelijke werking aan de Raad van bestuur van vzw De
Kriekelaar.
− Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.

− Je ondersteunt bij andere activiteiten van het centrum.
− Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.
− Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.
− Je werkt mee aan de uitvoering van het beleidsplan 2020-2025 en ontwikkelt een visie
voor de kinder- en jeugdwerking binnen deze context.

PRAKTISCH:

− Reageertermijn: je kunt je kandidatuur indienen tot en met dinsdag 17 november 2020.
− De schriftelijke proef vindt plaats op donderdag 26 november 2020.
− De mondelinge proef vindt plaats vanaf maandag 30 november 2020.
− Het College neemt een beslissing op de collegevergadering van donderdag 17 december 2020 (richtdatum).
− Indiensttreding voorzien vanaf 1 januari 2021.