Diensten in huis

De Kriekelaar werkt nauw samen met andere organisaties.

Citizenne

Als Brusselse vormingsorganisatie maakt Citizenne leren plezant. In De Kriekelaar organiseren we samen met Citizenne de Stadsacademie en verschillende verbindende projecten (Iftar, Hamam Steaming stories...)

Als Brusselaar kan je bij Citizenne terecht voor:

  • workshops & babbels
  • wandelingen & uitstappen
  • films & voorstellingen
  • expo's en bezoeken

www.citizenne.be

 

De Schakel

De Schakel is een vereniging waar armen het woord nemen. De Kriekelaar werkt samen met De Schakel aan cultuur voor iedereen.

www.facebook.com/deschakelschaarbeek

 

Den Diepen Boomgaard
Den Diepen Boomgaard is een volwaardig biologisch bedrijf dat groentenpakketten maakt en verdeelt. Ook de producten uit de hoevewinkel zijn allemaal biologisch. 
Den Diepen Boomgaard is ook een sociale werkplaats. Mensen die om uiteenlopende redenen elders niet aan de slag raken, krijgen hier de kans werkervaring en vakkennis op te doen. Ze leren er verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en omgaan met klanten.
Meer dan 40 abonnees komen wekelijks hun biologisch groentenpakket ophalen in het Schaarbeeks depot De Kriekelaar.
www.diepenboomgaard.be

 

Groep Intro
Groep INTRO biedt kansen via vorming, leerplichtonderwijs, opleidingen, trajectbegeleiding, jobcoaching, werkervaring en sociale economie.
www.groepintro.be

 

Kind en Preventie
Kind en Preventie vzw is een actieve partner in preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. In verbondenheid met verschillende doelgroepen, generaties en culturen werken we zorgzaam mee aan het welzijn van gezinnen met jonge kinderen en kwetsbare zwangere vrouwen.
www.kindenpreventie.be

 

vzw Aksent
AKSENT vzw biedt door opleiding en werkervaringsprojecten kansen aan specifieke doelgroepen om hun maatschappelijke en sociale betrokkenheid te verhogen.
AKSENT vzw organiseert ook ondersteunende initiatieven opdat ouderen en hulpbehoevenden kwaliteitsvol, zelfstandig en bijgevolg langer thuis kunnen blijven wonen.
Liedtstraat 27-29, 1030 Schaarbeek
www.aksentvzw.be
https://www.facebook.com/aksent.vzw.brussel/